DA

Pressemeddelelse 1/6, 2022

Maritim entreprenør Rederiet Høj udvider flåde med 2 skibe til Nordeuropa

Internationale opgaver kalder på mere kapacitet hos Rederiet Høj i Horsens. Derfor har selskabet netop underskrevet købskontrakter på endnu to entreprenørskibe til maritime bygge- og anlægsarbejder på det Nordeuropæiske marked.

Med flådens udvidelse imødekommer Rederiet Høj A/S en stigende aktivitet indenfor uddybning og oprensning af havneinfrastruktur, molebygning, stensætninger, forberedende arbejder for kabellægning, boulder clearence og etablering af nye stenrev etc.

De to skibe supplerer den nuværende flåde med ekstra kapacitet og overdragelsen fandt sted den 1. juni . Skibene skal nu malet og vil blive døbt MS Aase Høj og MS Alberte Høj, navngivet efter virksomhedens ejer Søren Højs bedstemor og barnebarn.

Administrerende direktør, Michael Normann, der satte sig i direktørstolen hos Rederiet Høj 1/4 2022, fortæller: 
”Der har i rederiet længe været ønske om mere kapacitet. De to skibe er kendte i markedet og passer godt til vores øvrige flåde. Og så er timingen perfekt, da investeringen understøtter rederiets generelle positive udvikling på det Nordeuropæiske marked. Her er det især Norge, Sverige, Tyskland,  England og Baltikum der er i vores fokus.  Med den ekstra flådekapacitet kan vi styrke vores internationale position indenfor havne- og vandbygning samt offshore vind” 

Rederiet Høj arbejder i øjeblikket på at finde besætninger til skibene, hvilket vil foregå henover de næste par uger.  

 

For yderligere information:
Kontakt Michael Normann, CEO, Rederiet Høj, e-mail: mno@eh-dk.com eller tlf.: 45 23 73 42 41

 

FAKTA, 

Rederiet Høj
er en 100% danskejet maritim entreprenørvirksomhed, der siden 1958 har leveret en bred pallette af bygge- og anlægsopgaver i Nordeuropa. Med specialistviden, en bred flåde og et erfarent mandskab udfører virksomheden bygge- og anlægsarbejde i alle maritime miljøer, såvel enkeltstående opgaver som større og mindre totalentrepriser. -  Fra havne og kyster til vindmølleparker og maritim infrastruktur.

De nye skibe: 

MS Aase Høj, tidligere Aase Madsen, bygget 1977 og løbende ombygget og opdateret
Last: 200m3, max load 225 ton, Gravedybde 30-60 meter. 

MS Alberte Høj, tidligere Peter Madsen, bygget 1968 og løbende ombygget og opdateret
Last: 100m3, max load 170 ton, Gravedybde 30-60 meter.

Læs mere om skibene her: www.eh-dk.com/p/skibe

bubble