DA

Certificeringer

Siden 1958 har Rederiet Høj bevist sin ekspertise som en af landets førende søentreprenører.

I kraft af en veluddannet medarbejderskare og det nyeste udstyr på rederiets skibe kan rederiet løse både enkeltstående opgaver og påtage sig totalentrepriser.

I de senere år er der lagt stor vægt på at udvikle og forbedre ekspertisen ved planlægning, projektering og gennemførelse af store projekter, også under stærkt varierende forhold. Dertil kommer et højt ensartet kvalitetsniveau, skabt gennem mange års arbejde med kvalitetsstyring.

bubble