DA

Arbejdsmiljø og sikkerhed ombord

Rederiet Høj A/S er ISM certificeret af DNV-GL og har gyldigt ”document of compliance” (DOC)

Skibene Camilla Høj, Elisabeth Høj og Tender Høj er ISM certificeret af DNV-GL og har gyldigt (SMC) ”Safety management certifikat”

Rederiet og rederiets skibe opfylder derfor alle krav og anbefalinger i ISM code 2014

Alle arbejder og funktioner relateret til sikker skibsdrift udføres derfor i henhold til rederiets ISM/SMS (Sikker skibsdrift manual) som ligeledes er godkendt af DNV-GL, og derfor indeholder alle elementer, procedurer, retningslinjer og anbefalinger, som er krævet for at oppebære ISM certificering

bubble