DA

Visby havn, Gotland Sverige

Projekt: Visby Havn, Gotland, Sverige
Kunde: Aarsleff
Udførelsestidspunkt: 2016
Beskrivelse af projektet: Uddybning 110.000 m³- 1.500 m³/dag – Sprængsten og meget hårdt moræneler
   

Opgaven bestod i at uddybe bassin for ny krydstogtspier ved Visby Havn på Gotland. Materialerne var meget hårde og blev først løsnet med en hydraulisk ripper, og derefter blev de opgravet og transporteret til kaj for videre deponi på land med dumper. Projektet blev gennemført uden driftsstop over flere måneder.  Arbejdet blev udført til en ny vanddybde på 11 m.

 

bubble