DA

Stavanger, Norge

Projekt: Stavanger, Norge
Kunde: 2 Marine
Udførelsestidspunkt: 2016
Beskrivelse af projektet: Udlægning af 1,2 km udløbsledning på tværs af Mariager Fjord
   

Grundet forurening ønskedes et større område tildækket, først med 50 cm sand og derefter 30 cm sten. Opgaven blev udført på tre måneder med klappram. Der blev i alt udlagt 110.000 m³ sand og 35.000 m³ sten. Vanddybden var mellem 10-40 m.

bubble