DA

Mariager Fjord

Projekt: Mariager Fjord      
Kunde:     Per Aarsleff A/S
Udførelsestidspunkt:   2016
Beskrivelse af Projekt: Udlægning af 1,2 km udløbsledning på tværs af Mariager Fjord
   

 

Arbejdet bestod i etablering af et 800 m langt tracé for 2 stk. Ø 355 mm trykrørsledninger til spildevand tværs over Mariager Fjord. Uddybning i bløde gytjeholdige aflejringer, tracédybde 1,4 á 2,4 m under eksisterende havbund, svarende til ca. 15.000 m³. Dykkerinspektion og assistance i forbindelse med ud- og nedlægning af rørledninger i tracé.

bubble