DA

Hanstholm Havn

Projekt: Hanstholm Havn
Kunde: Hanstholm Havn
Udførelsestidspunkt: 2015
Beskrivelse af projektet: Oprensning 56.000 m³- 1.600 m³/dag transporteret på lastbil
   

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af vanddybderne i Hanstholm Havn, udførte vi oprensning i flere  havne bassiner. Materialerne var lettere belastede, og det var derfor ikke muligt at deponere dem til søs på klapplads. De skulle i stedet for lægges i et landdeponi ca. to km fra havnen. Dette foregik med lastbiler, som blev lastet med gravemaskine ved kajen. Det blev til i alt 56.000 m³ eller 89.600 ton. Med 30 ton pr. lastbil blev det til ca. 3000 ture frem og tilbage!

bubble