DA

Grossenbrode, Tyskland

Projekt: Grossenbrode, Tyskland
Kunde: DDW
Udførelsestidspunkt: 2017
Beskrivelse af projektet: Strandfodring/uddybning 90.000 m³
   

Vi skulle foretage en oprensning ved indsejling grundet tilstrømning af sand. Materialerne blev genanvendt som kystfodring for at sikre mod kommende storme, samt til at sørge for gode strandforhold. Materialerne blev opgravet i sejlrenden og lastet på pramme. Prammene sejlede derefter til pumpestation, hvorfra materialerne blev pumpet ind på stranden gennem en 1,5 km lang rørledning. Inde på land blev sandmaterialet fordelt med gummiged, således at det blev en flot bred strand.

bubble